Workshop opzet

Iedere workshop heeft  als  doelstelling om bezoekers kennis te laten maken met het  betreffend instrument of instrumentgroep.
Dat betekent dat de workshopleider:
–  ingaat op de geschiedenis van het instrument en de varianten van het instrument
–  een “live” demonstratie  van het instrument verzorgt
–  toelicht  in welke orkestsoorten en ensembles het instrument te horen is, en daar waar mogelijk muziekfragmenten van laat horen
–  zelf enkele muziekstukken uitvoert op het instrument, eventueel geassisteerd door leerlingen of een ensemble
Tot slot krijgen deelnemers ook de kans om het instrument zelf uit te proberen, voorzover de groepsgrootte en het type instrument dat toelaat.
Elke workshop is in principe voor alle leeftijden toegankelijk, er wordt géén voorkennis verondersteld!   (uitzonderingen hierop worden in het rooster vermeld)
Elke workshop is een kennismakingsworkshop een duurt minimaal één uur. De duur is afhankelijk van de groepsgrootte en de interactie tussen bezoekers en workshopleider.

Na afloop staat het de workshopleider vrij om informatie over (proef)muzieklessen aan te bieden.